Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le puneți la dispoziție, urmează să fie prelucrate. În acest sens, vă rugăm să citiți acest document pentru a vă asigura că datele pe care alegeți să ni le furnizați sunt sigure și pentru a fi informați despre modul în care vor fi colectate, utilizate și protejate. Vă rugăm să studiați și „Politica privind cookie-urile” prezentă pe site.

Toate informațiile conținute în acest material se referă la și sunt valabile în legătură cu activitatea de pe site-ul „cmevo.com”, denumit în continuare cmevo.com sau site-ul.

Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal este un aspect important pentru noi, așa că respectăm cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Ne angajăm să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Vă informăm că avem posibilitatea de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica GDPR”) fără a fi nevoie să vă cerem acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri individuale sau speciale de notificare a modificărilor aduse În eventualitatea În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea actualizată a Politicii de confidențialitate pe Site și rămâne responsabilitatea dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați Site-ul pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune.

În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă recomandăm să ne contactați la contact@cmevo.com.

1. Operatorul

Proprietatea site-ului și calitatea de Operator de Date cu Caracter Personal este deținută de Cmevo Digital SRL, cu sediul social în București, Sector 3, str. Drumul Gura Caliței, Nr. 4-32, Bl. 7, Sc. A, Et. 1, Ap. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11047/2020, având CUI 43006856 (denumită în continuare Compania).

În mod excepțional și în condițiile prevăzute la punctul 7, este posibil să transmitem datele cu caracter personal pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care am stabilit relații contractuale pentru a ne desfășura activitățile și a îndeplini obligații legale care ne revin Transmiterea datelor cu caracter personal către terți are loc pe baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și a unui angajament de a asigura protecția datelor.

2. Datele personale prelucrate prin intermediul site-ului web

Datele personale pe care le procesăm prin intermediul site-ului sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și IP-ul.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivele dvs., cum ar fi informații despre browserul dvs., adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitivul dvs.

De asemenea, oferim o secțiune specială pe site dedicată oferirii de mărturii. Acestea constau în materiale în care vă prezentați experiența cu serviciile Companiei.

Materialele pot fi scrise și semnate cu nume, prenume, funcție și locul de muncă, pot fi sau nu însoțite de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate, sau poate materiale audio sau video, în care vă apar vocea și imaginea, după caz. Mărturiile pot fi folosite de Companie în scop de publicitate, marketing și servicii de publicitate, prin publicarea pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum folosesc clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google vă folosește informațiile personale aici: Politica de confidențialitate Google. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Folosim Facebook Ads pentru a ne ajuta să înțelegem cum putem obține rezultate mai bune, oferind servicii persoanelor potrivite. Puteți citi mai multe despre modul în care Facebook vă folosește informațiile personale aici: Politica de confidențialitate Facebook.

Vă rugăm să consultați, de asemenea, secțiunea Politică privind cookie-urile afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Nu colectăm și nu procesăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice date referitoare la sănătatea, starea dumneavoastră mentală, orientarea religioasă sau sexuală sau alte date sensibile pe care alegeți să le dezvăluiți. Secțiunile formularelor de contact nu au scopul de a colecta astfel de date și le vom șterge imediat dacă descoperim că astfel de date au fost comunicate. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să procesăm date ale minorilor.

Precizăm că Operatorul colectează datele personale pe care le furnizați în mod voluntar (fie prin mărturii, fie pentru depunerea unei cereri, fie pentru solicitarea unei oferte de servicii), legate de momentul trimiterii cererii de ofertă/aplicației dumneavoastră, precum și ulterior, la momentul comunicarii pe baza cererii de oferta/interviu si/sau evaluare. Vă informăm că sunteți liber să decideți dacă ne furnizați aceste date personale.

3. Scopul prelucrarii

Solicităm și procesăm date personale pentru:

preluarea cererii de ofertă, transmiterea dvs. a ofertei specifice privind serviciile Companiei, de care sunteți interesat, validând, procesând, informându-vă despre starea cererii de ofertă/cerere de ofertă, precum și starea serviciilor, dacă este cazul
pentru a face site-ul să funcționeze
îmbunătățirea serviciilor și produselor pe care le oferim
trimiterea de buletine informative și materiale informative legate de serviciile și produsele noastre
oferirea de răspunsuri la reclamațiile formulate
evaluarea serviciilor oferite pe site
monitorizarea vânzărilor și a comportamentului clienților, în scopuri administrative, media și similare
comunicarea ofertelor de bunuri si/sau servicii
diagnosticarea sau remedierea problemelor tehnice
recrutarea de angajati/colaboratori pentru Societate.

4. Baza prelucrării

Operatorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în scopurile prezentate mai sus:

deoarece prelucrarea datelor este necesară pentru funcționarea site-ului, pentru accesul la informații legate de serviciile oferite, dar și pentru a oferi răspunsuri la reclamațiile formulate, dacă este cazul
deoarece v-ați dat acordul expres în acest sens bifând casetele relevante din notificările sau formularele de pe site

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și desfășurarea relațiilor noastre juridice, nu vom prelucra datele cu caracter personal pentru niciunul dintre scopurile de mai sus decât dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru.

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate datele și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date, astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

6. Măsuri de securitate a datelor

Compania asigură măsurile tehnice și legale corespunzătoare pentru a asigura protecția efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în siguranță și să luăm măsuri rezonabile pentru a face acest lucru, inclusiv împotriva accesului neautorizat, utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau modificării.

Ne instruim sistematic angajații cu privire la importanța protejării datelor cu caracter personal, am stabilit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că partenerii noștri gestionează și măsurile adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care le pot ajunge în relațiile noastre contractuale.

7. Transmiterea datelor către alte persoane

Nu vindem și nu închiriem către terți datele personale furnizate de dvs. Datele vor fi transferate către terți numai în cazuri excepționale. Astfel, este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care am stabilit relații contractuale pentru a ne desfășura activitățile și a ne îndeplini obligațiile legale, precum: furnizori de IT servicii, servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de marketing, servicii de curierat, servicii de internet si telefonie mobila, specialisti in domeniul de activitate in care ne desfasuram activitatea, pe care ii contractam pentru a va oferi o calitate cat mai buna a serviciilor noastre si altor astfel de furnizori.

Transmiterea datelor către terți are loc sub rezerva acceptării de către aceștia a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele dintre datele cu caracter personal colectate autorităților competente sau instituțiilor publice, atunci când legea impune acest lucru, sau instanțelor de judecată atunci când ne apărăm în instanță sau când suntem obligați să facem acest lucru de către instanță.

Vă rugăm să consultați, de asemenea, secțiunea Politică privind cookie-urile afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Transferul datelor personale în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către țări din Uniunea Europeană („UE”) sau din Spațiul Economic European („SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale ale Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Transferul de date către un stat care nu este membru al UE sau al SEE va fi posibil doar în condițiile legislației speciale aplicabile.

Datele cu caracter personal menționate în această notă informativă nu sunt transferate către țări care nu asigură o protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu standardele industriei. Site-ul este aliniat cerințelor GDPR și folosește tehnologie de criptare și securitate a datelor la nivelul celor utilizate de instituțiile bancare.

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite de legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Vă stăm la dispoziție prin e-mail la contact@cmevo.com.

Ne angajăm să vă asigurăm dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, inclusiv detalii despre drepturile pe care le aveți în acest sens, care sunt, de asemenea, prezentate în acest document.

Dreptul la rectificare – dacă constatați că datele dumneavoastră personale pe care le procesăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte, le puteți rectifica sau completa printr-o simplă cerere de rectificare trimisă la adresa de e-mail contact@cmevo.com.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor dacă prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege,

Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre următoarele situații:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru a îndeplini niciunul dintre scopurile pentru care le-am prelucrat anterior;
b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există niciun alt temei legal pe care să ne putem baza prelucrările viitoare;
c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm date în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri în scopuri de marketing direct);
d) vă opuneți prelucrării datelor pe baza interesului nostru legitim și nu putem demonstra că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
e) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

Vă putem refuza solicitarea de ștergere a datelor dacă:

a) trebuie să ne conformăm obligațiilor legale de păstrare a datelor;
b) dacă datele sunt necesare pentru ca noi să ne stabilim, să ne exercităm sau să ne apărăm drepturile legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contesta exactitatea datelor pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
d) dacă v-ați opus prelucrării, pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune – vă puteți opune în special prelucrării datelor pe baza interesului dumneavoastră legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți, în anumite condiții, să primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit de mașină sau să solicitați ca datele respective să fie transmise unui alt operator.

Dreptul de a depune o plângere – puteți depune o plângere cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Detaliile de contact și informațiile legate de ANSPDCP pot fi găsite pe site-ul de Protecție a Datelor.

Dreptul de a retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage în orice moment.

Retragerea consimțământului va avea efecte numai pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă.

‍Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilari suplimentare legate de deciziile automatizate: puteți solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulativ, foarte ușor, prin simpla trimitere a unei cereri la adresa de email contact@cmevo.com.

9. Datele minorilor

Nu dorim să colectăm sau să procesăm date despre minori cu vârsta sub 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați un cont pe site-ul nostru și să nu ne furnizați nicio informație dacă aveți sub 18 ani.

Compania are dreptul de a modifica Politica de Protecție a Datelor în orice moment, fără notificare prealabilă, prin postarea versiunii actualizate pe site. Vi se cere să citiți Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

10. Procesul de recrutare

Având în vedere participarea persoanei vizate la procedurile de recrutare de personal din cadrul Companiei Cmevo Digital SRL, procedură care presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, pe lângă punctele menționate mai sus, i se aduce la cunoștință următoarele aspecte:

11. Responsabilul cu protecția datelor

În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă recomandăm să ne contactați la contact@cmevo.com.